شیطانک قطعه ی کوچکی است که بر اثر حرکت مدور و آزادانه بر روی عینکی رینگ کار چرخش نخ در دور ماسوره را انجام می دهد ، شیطانک بر حسب نمره نخ ، در وزن ها و اشکال گوناگون تولید می گردد شیطانک در کل در دو جنس اصلی فلزی یا پلاستیکی و در دو شکل GوC در سیستم ریسندگی به کار می رود
شرکت زینوتکستایل عرضه کننده انواع شیطانک های ریسندگی از برندهای مختلف دنیا می باشد